დოკუმენტები

2016-2017 სასწავლო წელი
ავტორიზაციის გადაწყვეტილება 2016
გაკვეთილების დაწყება–დამთავრება 2016-2017განრიგი
სკოლა ევრო-2000 შინაგანაწესი
სკოლის მისია
2014-2015 სასწავლო წელი
აკადემიური კალენდარი
გაკვეთილების განრიგი
გაკვეთილების ცხრილი პირველი სემესტრი
გაკვეთილების ცხრილი მეორე სემესტრი
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოწვევა ფორუმზე
ესგ -ცვლილებები 7 სექტემბერი 2015
რეესტრის ამონაწერი
სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი კლასების მიხედვით 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
СV ფორმა პედაგოგებისათვის
ევაკუაციის გეგმა
2013-2014 სასწავლო წელი
CV-ის ფორმა პედაგოგებისათვის
გაკვეთილების ცხრილი 2013–2014 I სემესტრი
2011-2012 სასწავლო წელი
სკოლა “ევრო-2000”–ის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 2012
2010-2011 სასწავლო წელი
გაკვეთილების ცხრილიორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ამინდი

პროგნოზის ჩვენება
 
X