ადმინისტრაცია

გულნარა ცივაძე

ბიბლიოთეკარი

 

 

სახელი და გვარი:    გულნარა  ცივაძე


 

განათლება: 

      ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი-  ფიზიკა  მათემატიკის ფაკულტეტი, ფიზიკის სპეციალობით.

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

  1. სკოლა ევრო-2000-ში   ბიბიოთეკარად      2005    წლიდან დღემდე