ადმინისტრაცია

თეა მექვაბიშვილი

ფინანსური მენეჯერის თანაშემწე

 

 

სახელი და გვარი:    თეა მექვაბიშილი


 

 

 

 

განათლება: 

 

  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და ტექნიკურ-მეცნიერებათა   ფაკულტეტი  მათემატიკის  სპეციალობით.

 2001-2006 წწ.

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

  1. სკოლა ევრო-2000-ში   ფინანსური მენეჯერის თანაშემწე     2015 წლის პირველი სექტემბრიდან    დღემდე;