მათემატიკისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კათედრა

გურანდა გორგაძე

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  გურანდა გორგაძე


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

სკოლაში მასწავლებელი 2021 წლიდან დღემდე .