მათემატიკისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კათედრა

ნოდარ ბერიძე

მასწავლებელი

            სახელი გვარი: ნოდარ ბერიძე

             

განათლება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი: უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

მასწავლებელი 2021 წლიდან დღემდე.

მათემატიკის მასწავლებელი.