მასწავლებლები

თამარ კირკიტაძე

ივნისი 2022

 

სახელი და გვარი:

თამარ კირკიტაძე


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელი  2021 წლიდან დღემდე ,  

ქართული ენის ფილოლოგი (ბაკალავრიატი)

ლინგვისტიკა (მაგისტრატურა)