მასწავლებლები

ივანე ბაკურიძე

მასწავლებელი

                              სახელი და გვარი-ივანე ბაკურიძე

 

განათლება-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი --უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება-

მოქალაქეობა-სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

2020 წლიდან დღემდე