მასწავლებლები

ნინო მიქელაძე

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  ნინო მიქელაძე


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

სკოლის  საქმისმწარმოებელი   2002  წლიდან დღემდე ,  

რუსული ენისა  და ლიტერატურის    მასწავლებელი.