მასწავლებლები

ოთარი ბერიძე

მასწავლებელი

სახელი გვარი: ოთარი ბერიძე

             

განათლება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი: უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

მასწავლებელი 2000 წლიდან დღემდე.

მათემატიკის მასწავლებელი.