ადმინისტრაცია

ია მექვაბიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

CV

 

 

პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

ია მექვაბიშვილი

 

დაბადების თარიღი დღე/თვე/წელი

20 აპრილი 1983 წელი

პირადი ნომერი

33001013393

მისამართი

ბათუმი. გორგასალის ქ #156

ელ-ფოსტა

mekvabishviliia@gmail.com

ტელეფონი/მობილური

593 222326

 

 

 

განათლება

#

სასწავლებლის დასახელება

სწავლების წლები

ფაკულტეტი

კვალიფიკაცია/სპეციალობა

1

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2000-2005

ინფორმაციის დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზირებული სისტემები

  ბაკალავრი

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

   

 

სა

სამუშაო გამოცდილება

#

ორგანიზაციის დასახელება

დაწყება/

დასრულების თარიღი

დაკავებული

თანამდებობა

შენიშვნა

1

შპს „ბათ აუდიტი“

2008წ-დღემდე

აუდიტის ასისტენტი

 

2

შპს სკოლა ევრო -2000

2017წ-დღემდე

ფინანსური მენეჯერი

 

3

 

 

 

   

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უცხოური ენების ცოდნა

(მიუთითეთ, რომელ უცხოურ ენებს  ფლობთ და რა დონეზე)

უცხო ენები

ცოდნის დონე

 რუსული

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

 ძალიან კარგად

 ინგლისური

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

  ძალიან კარგად

 სხვა (მიუთითეთ)

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

 ძალიან კარგად

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

(მიუთითეთ, რომელ კომპიუტერულ პროგრამას ფლობთ და რა დონეზე)

პროგრამები

ცოდნის დონე

საოფისე პროგრამები

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

 ძალიან კარგად

საბუღალტრო პროგრამა „ინფო“

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

 ძალიან კარგად

 

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

 ძალიან კარგად

 

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

 ძალიან კარგად

 

 სუსტად

 საშუალოდ

 კარგად

 ძალიან კარგად

 

 

დამატებითი კვალიფიკაცია (ტრენინგები, სემინარები)

#

ტრენინგის დასახელება

ტრენინგის ჩატარების დრო და ადგილი

ორგანიზაციის დასახელება

(ვის მიერ იყო ტრენინგი მოწოდებული)

1

ეი-სი-სი-ეი

ქ. თბილისი

საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5