ადმინისტრაცია

დირექტორის მოადგილე

ელენე ყაჭეიშვილი

გაიგეთ მეტი
ფინანსური მენეჯერის თანაშემწე

თეა მექვაბიშვილი

გაიგეთ მეტი
საქმისმწარმობელი

ნინო მიქელაძე

გაიგეთ მეტი
საინფორმაციო მენეჯერი

მადონა კეჟერაძე

გაიგეთ მეტი
შრომის უსაფროების მენეჯერი

ირაკლი აბუსერიძე

გაიგეთ მეტი
ხარისხის მართვის მენეჯერი

სოფიო დუმბაძე

გაიგეთ მეტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

ხატია კომახიძე

გაიგეთ მეტი
სკოლა ევრო 2000-ის შესყიდვების მენეჯერი 

ლაშა აბუსერიძე

გაიგეთ მეტი
შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი 

როლანდ კომახიძე

გაიგეთ მეტი
მონიტორინგის ოპერატორი

ნაირა ცინცაძე

გაიგეთ მეტი
ხარისხის მართვის სპეციალისტი

ეკატერინე თურმანიძე

გაიგეთ მეტი
ფინანსური მენეჯერი

ია მექვაბიშვილი

გაიგეთ მეტი