ადმინისტრაცია

ეკატერინე თურმანიძე

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

 

 

 

სახელი და გვარი:  ეკატერინე

თურმანიძე


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ბაკალავრი/ მაგისტრი

სტატუსი:   

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის პედაგოგი- - 2008 წლიდან  დღემდე

ხარისხის მართვის  ჯგუფის წევრი  2020 წლიდან