ადმინისტრაცია

სოფიო დუმბაძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სახელი და გვარი: სოფიო დუმბაძე

განათლება : ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- რომანისტიკის მაგისტრი.

 

სტატუსი: ფრანგული ენის წამყვანი მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება: სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი 2003 წლიდან დღემდე.

                                             ფრანგული ენის მასწავლებელი.