დამრიგებლები

ქეთევან რუსიეშვილი

მასწავლებელი

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ისტორიისა  და სამოქალაქო განათლების პედაგოგი 2009 წლიდან