დამრიგებლები

ეკა თურმანიძე

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  


ეკატერინე თურმანიძე

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ბაკალვრი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

 სტაჟი- 11 წელი

2017 წლიდან დღემდე - სკოლა ევრო-2000 _ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.