დამრიგებლები

მარინა ნიკოლაევა

მასწავლებელი

 

სახელი გვარი: მარინა ნიკოლაევა

სახელი და


 

 

 

 

განათლება:

ტულის ლეო   ტოლსტოის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი  1976-1981 წ.

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

სკოლა ევრო-2000 1999  წლიდან დღემდეგერმანული ენის მასწავლებელი

 

 

სახელი და


 

 

 

 

განათლება:

ტულის ლეო   ტოლსტოი  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

სკოლა ევრო-2000 1999  წლიდან დღემდეგერმანული ენის მასწავლებელი