დამრიგებლები

ნათია ხაბეიშვილი

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი: ნათია ხაბეიშვილი
 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:

გერმანული ენის მასწავლებელი, 2000 წლიდან

 

ქ. ბათუმის N3 საჯარო სკოლა:

გერმანული ენის მასწავლებელი, 2009-2010 სასწ. წელი

 

სკოლა ევრო 2000:

გერმანული ენის მასწავლებელი 2010 წლიდან

 

გრიგოლ რობაქიძის  უნივერსიტეტი:

გერმანული ენის მასწავლებელი,  2018 წლიდან 2021 წლამდე

 

ქ. ბათუმის მასწავლებლის სახლი:

გერმანული ენის ტრენერი, 2015-16 წელი