ინგლისური ენის კათედრა

 თინათინ მეფარიშვილი

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  თინათინ მეფარიშვილი


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის მასწავლებელი 2004 წლიდან დღემდე.

დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში (დაწყებითი კლასები) – 2018წლიდან დღემდე.