ინგლისური ენის კათედრა

მედეია საითაძე

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი: მედეია საითაძე


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ბაკალავრი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის პედაგოგი- - 2018 წლიდან