ინგლისური ენის კათედრა

ნატალია კოსტევიჩ

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი: ნატალია კოსტევიჩ


 

 

 

 

განათლება: უმაღლესი, საერთაშორისო სახელმწიფო ინსტიტუტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის პედაგოგი- 2000 წლიდან