მათემატიკისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კათედრა

იმედა აბუსელიძე

მასწავლებელი

            სახელი გვარი: იმედა აბუსელიძე

             

განათლება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი: უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

მასწავლებელი 2019 წლიდან დღემდე.

მათემატიკის მასწავლებელი.