დაწყებითი კლასები

ირმა ანანიძე

მასწავლებელი

                                                                                                                                                                                                         .                                                         ირმა  ანანიძე

 

განათლება:

             ბათუმის  შოთა რუსთაველის  სახელობის   სახელმწიფო    უნივერსიტეტი       დაწყებითი  განათლების პედაგოგიკისა  და  მეთოდიკათა  სპეციალობა                        (დაწყებითი კლასების მასწავლებლის კვალიფიკაცია)  

 

სამუშაო გამოცდილება:

დაწყებითი კლასის  მასწავლებელი 2003 წლიდან დღემდე.