დაწყებითი კლასები

რიტა სარეციან

მასწავლებელი

სახელი გვარი:    რიტა სარეციან

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების და მეცნიერების ფაკულტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

დაწყებითი კლასების მასწავლებელი.

რუსული ენისა და ლიტერატურის  მასწავლებელი.