მასწავლებლები

ლევან თურმანიძე

მასწავლებელი

სახელი გვარი: ლევან თურმანიძე

 

განათლება: გონიოს კორპორციული ინსტიტუტი, ფიზ. აღზრდის მასწავლებელი

სტატუსი: მოწვეული

სამუშაო გამოცდილება: ქედის რაიონის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა - ფიზ. აღზრდის მასწავლებელი.

კახაბრის N 26 საჯარო სკოლა - სამხედროს და ფიზ. აღზრდის მასწავლებელი.

ბათუმის N1 საჯარო სკოლა - ფიზ.აღზრდის პედაგოგი.

სკოლა მონპარნასი - სპორტის პედაგოგი - დღემდე

სკოლა ევრო 2000 – 2022 წლიდან დღემდე - სპორტის პედაგოგი