მასწავლებლები

ნინო გელეიშვილი

მასწავლებელი

სახელი და გვარი: ნინო გელეიშვილი

 

 

განათლება: ბათუმის შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

თბილისის შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება:  თბილისის მე-14 საჯარო სკოლა;

                                              თბილისის წმ.გიორგის საერო სკოლა;

                                               ბათუმის შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მიწვეული       მასწავლებელი);