მასწავლებლები

თამარ ბაუჟაძე

მასწავლებელი

 

 

 

 

 

სახელი და გვარი: თამარ ბაუჟაძე


 

 

 

 

განათლება: 

 1. ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა და პოლიტიკის ფაკულტეტი, ფსიქოლოგია, ბაკალავრი-2011-2015წ.
 2. ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა და პოლიტიკის ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები (MINOR), ბაკალავრი-2011-2015წ.
 3. ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ფაკულტეტი, მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, უფროსი პედაგოგის კვალიფიკაცია საგანი - „სამოქალაქო განათლება“, 2016-2017.
 4. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და განათლების ფაკულტეტი, განათლების ადმინისტრირება (ზოგადი განათლების მიმართულება), მაგისტრი, 2021-2023
   

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

 1. სკოლა ევრო-2000-ში მოქალაქეობა/სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი 2017 წლიდან დღემდე.
 2. სკოლა ევრო-2000-ში ფსიქოლოგი 2018 წლიდან დღემდე.
 3. ა(ა)იპ ახალგაზრდები საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის, ქ. ბათუმის მერიის  ახალგაზრდულ ცენტრში“ ფსიქოლოგიის კლუბის ტრენერი, 2022 წლის აპრილიდან დღემდე
 4. ა(ა)იპ შავი და ბალტიის ზღვის ალიანსი, საერთაშორისო პროექტის „ჩემი გონება“-ს ტრენერი. 2021 წლიდან დღემდე
 5. კავკასიური სახლი და International Alert-ის პროექტის "ახალგაზრდული დიალოგი სამოქალაქო აქტივიზმისთვის", ტრენერი, თემაზე: „სამოქალაქო აქტივიზმი ახალგაზრდებისათვის“. 12.2021წ.
 6. ქობულეთის ახალგაზრდული საბჭოს განათლებისა და ახალგაზრდების ინფორმირების კომისია, ტრენერი, თემაზე: „გენდერული თანასწორობა“12.2021წ.
 7. IREX  და საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD), ტრენერი: სატრენინგო მოდული: „Lidership” - სესიები ლიდერობის შესახებ, 25.09.2021
 8. IREX  და საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD), საერთაშორისო პროექტი: She’s Great”- ტრენერი მოდულის: „გენდერი და ჩემი გარემო“, 03.2021-12.2021
 9. სკოლა  „ ევრო-2000“, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება - მასწავლებელი, 09.2017-12.2020
 10. გაზეთი „ ბათუმელები“ პროექტი : „წიგნის კუთხე“,  პროექტის ორგანიზატორი, 03/2016-06/2016
 11. ბაგა-ბაღი „ ენის სიწმინდე“, ფსიქოლოგი, 11/2015-04/2016
 12. ა(ა)იპ „ აჭარის დებატების კლუბი“, პროექტი : „ ევროპული კურსი“, პროექტის კოორდინატორი, 10/2015-11/2015
 13. ა(ა)იპ „აჭარის დებატების კლუბი“, პროექტი : საზაფხულო სკოლა „საქართველო და ევროკავშირი“, პროექტის კოორდინატორი, 07/2015
 14. ა(ა)იპ „აჭარის დებატების კლუბი“, პროექტი: ზამთრის სკოლა „საქართველო და ევროკავშირი“, პროექტის ხელმძღვანელი, 12/2014
 15. ქუთაისის, ბათუმის,  გორის,  თელავის დემოკრატიის სკოლების ერთობლივი პროექტი: ევროპული კურსიახალგაზრდა პოლიტიკოსების გაცნობიერებული არჩევანი, რეგიონალური კოორდინატორი ბათუმში, 07/2014-12/2014
 16. ა(ა)იპ  „ახალგაზრდული კოლეგია“ - პროექტი: „მოძრაობა ცვლილებებისათვის“, მენეჯერი, 03/2014-06/2014
 17. თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის საკრებულოსთან არსებული საკონსულტაციო ორგანო „მრჩეველთა საბჭო“, საბჭოს წევრი, 02/2014-12/2014
 18. თვითმმართველლი ქალაქ ბათუმი -ძველი ბათუმის საზოგადოებრივი დარბაზი, თავმჯდომარე, 02/2014-12/2014
 19. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდული კოლეგია“ - პროექტი: „დისკუსიის კვირეული“, პროექტის ხელმძღვანელი, 09/2013-10/2013
 20. ორგანიზაცია   ა(ა)იპ  „ახალგაზრდული კოლეგია“    /   “Youth Board”, თანამდებობა: თავმჯდომარე, 09/2013-დღემდე
 21. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა (ბმა) „აისი“,თანამდებობა: თავმჯდომარე, 08/2016-დღემდე
 22. ორგანიზაცია   ა(ა)იპ  „აჭარის დებატების კლუბი“, დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი, 2014-დღემდე.