მასწავლებლები

ნატალია ფშანავა

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი: ნატალია ფშანავა


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

სკოლის  ისტორიის    მასწავლებელი 1999  წლიდან დღემდე