მასწავლებლები

ვერა ხრენოვა

მასწავლებელი

სახელი და გვარი: ვერა ხრენოვა

განათლება : ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი - ფილოლოგიის მაგისტრი.

 

სტატუსი: რუსული ენის  უფროსი მასწავლებელი.

სამუშაო გამოცდილება:

  2020   წლიდან  დღემდე  სკოლა  ევრო-2000 - რუსული ენის მასწავლებელი.