მასწავლებლები

ირინა  კოლომეიცევა

მასწავლებელი

სახელი და გვარი: ირინა  კოლომეიცევა

განათლება : ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

რუსული ენისა  და ლიტერატურის    მასწავლებელი; 1987  წლიდან დღემდე.