მასწავლებლები

ელენა ჩუნაკოვა

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  ელენა ჩუნაკოვა


 

 

 

 

განათლება:  ქაზახეტის სახელმწიფო პედაგოგთა უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

მათემატიკისა   და ისტ-ის   მასწავლებელი