მასწავლებლები

მარიამი სურმანიძე

მასწავლებელი

სახელი გვარი: მარიამი სურმანიძე

             

განათლება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი: მაძიებელი

    

სამუშაო გამოცდილება:

მასწავლებელი 2020 წლიდან დღემდე.

მათემატიკის მასწავლებელი.