მასწავლებლები

მზია ცხომელიძე

მასწავლებელი

            სახელი გვარი: მზია ცხომელიძე

             

განათლება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

                      თბილისის ივანა ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

                     ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტატუსი: უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

მასწავლებელი 2010 წლიდან დღემდე.

მათემატიკის მასწავლებელი.