მასწავლებლები

ეკატერინე ქალიაშვილი

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:

ეკატერინე ქალიაშვილი


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის უცხოენების

სტატუსი:  უფროსი მასწავლებელი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენისა  და ლიტერატურის    მასწავლებელი 2000 წლიდან.