მასწავლებლები

მარგარიტა კეკელიძე  

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  მარგარიტა კეკელიძე


 

 

 

 

განათლება:  ვორონეჯის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  მაგისტრი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის პედაგოგი- - 1988 წლიდან