მასწავლებლები

ნინო ინაიშვილი

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  ნინო ინაიშვილი


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ბაკალავრი

სტატუსი: 

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის პედაგოგი- - 2015 წლიდან