მასწავლებლები

ოქსანა გეორგიანი

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  ოქსანა გეორგიანი

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ბაკალავრი/ მაგისტრი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის პედაგოგი- - 2006 წლიდან