მასწავლებლები

სოფიკო ხინკილაძე

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  სოფიკო ხინკილაძე


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაკალავრი).

საქართველოს უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა).

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

ინგლისური ენის პედაგოგი- - 2019 წლიდან