მასწავლებლები

თამარ შერვაშიძე

მასწავლებელი

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

თმარ შერვაშიძე

განათლება:

             ბათუმის  შოთა რუსთაველის  სახელობის   სახელმწიფო    უნივერსიტეტი       დაწყებითი  განათლების პედაგოგიკისა  და  მეთოდიკათა  სპეციალობა                       სტატუსი -უფროსი          

 

სამუშაო გამოცდილება:

დაწყებითი კლასის  მასწავლებელი 2020 წლიდან დღემდე.