მასწავლებლები

ირინა აივაზიანი

მასწავლებელი

                                                                                სახელი და გვარი:ირინა აივაზიანი                                                                                                                                                      

 

 

განათლება:ერევნის პედაგოგიური სასწავლებელი ვ.ი. ბრიუსოვის სახელობის უცხოური

ენების  ინსტიტუტის ბაზაზე, დაწყებითი საფეხურის განათლების ფაკულტეტი, მინიჭებული კვალიფიკაცია- დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელი.

სტატუსი: უფროსი

სამუშაო გამოცდილება: 1992-დღემდე-ქ.ბათუმის №7 საჯარო სკოლა,დაწყებითების მასწავლებელი

2017-დღემდე- ქ.ბათუმის სკოლა ევრო-2000, დაწყებითების მასწავლებელი