მასწავლებლები

ირმა გათენაძე

მასწავლებელი

 

 

 

  ირმა გათენაძე


 

 

 

 

 

 

განათლება:

             ბათუმის  შოთა რუსთაველის  სახელობის   სახელმწიფო    უნივერსიტეტი       დაწყებითი  განათლების პედაგოგიკისა  და  მეთოდიკათა  სპეციალობა                                   

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

დაწყებითი კლასის  მასწავლებელი 2007 წლიდან დღემდე.