მასწავლებლები

მაგული მელაძე

მასწავლებელი

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

მაგული მელაძე

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

მაგული მელაძე

განათლება:

             ბათუმის  შოთა რუსთაველის  სახელობის   სახელმწიფო    უნივერსიტეტი       დაწყებითი  განათლების პედაგოგიკისა  და  მეთოდიკათა  სპეციალობა                        სტატუსი -უფროსი         

 

სამუშაო გამოცდილება:

დაწყებითი კლასის  მასწავლებელი 1986 წლიდან დღემდე.