მასწავლებლები

ნანა ზენაიშვილი

მასწავლებელი

სახელი გვარი:ნანა ზენაიშვილი

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების და მეცნიერების ფაკულტეტი,სპეციალობა-დაწყებითი განათლება

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

დაწყებითი კლასების მასწავლებელი 1989 წლიდან დღემდე.