მასწავლებლები

ნატალია ჩხობაძე

მასწავლებელი

     ჩხობაძე ნატალია

ინსტიტუტი მეგობრობა (ბათუმი)

მოწვეული პედაგოგი

 

მატემატიკის და ეკონომიკის მასწავლებელი (2000-2009)

დაწყებიტი საფეხურის მასწსვლებელი (2020-2022)