მასწავლებლები

ანა ვასაძე

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი : ანა ვასაძე


 

 

 

 

განათლება:  გოეთეს ინსტიტუტი, Germany, 09.2008 - 08.2010 გერმანული როგორც უცხო ენა

ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

მიუნსტერის ვესტფალის ვილჰელმის სახელობის უნივერსიტეტი, Germany, 09.2006 - 06.2008  გერმანული როგორც უცხო ენა

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება: მოწვეული სპეციალისტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 05.2014 07.2016, 625 ლ, (26 თვე - 2 წელი და 2 თვე)

გერმანული ენის მასწავლებელი 2019 წლიდან.

გერმანისტი, აიპ, , რეაბილიტაციის ცენტრი'', 02.2011 - 07.2012, 400 ლ, (17 თვე - 1 წელი და 5 თვე)

სტუდენტი თანაშემწე, გერმანია. მიუნსტერის ვესტფალის ვილჰელმის სახელობის უნივერსიტეტი. რელიგიური სწავლების ცენტრი, 01.2009 - 12.2010, 750 ლ, (23 თვე - 1 წელი და 11 თვე)