მასწავლებლები

მარიამ კოლესნიკოვი

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  მარიამ კოლესნიკოვი


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

გერმანული ენის მასწავლებელი  სკოლა ევრო 2000 ში 2018 წლიდან დღემდე ,