მასწავლებლები

ნონა ხინკილაძე

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:  ნონა ხინკილაძე


 

 

 

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

                       იენის(გერმანია) შილერის უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

გერმანული ენის  მასწავლებელი 2009 წლიდან დღემდე.