მასწავლებლები

სოფიო აფხაზავა XI b

მასწავლებელი

 

 

 

სახელი და გვარი:სოფიო აფხაზავა

 

განათლება:  ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:  

გერმანული ენის მასწავლებელი 2013 წლიდან სკოლა ევრო 2000-ში